Cần moving gấp nên bán nhà và tiệm nail với giá rẻ: 75K. Nhà 2 acres đất, ở Gray, GA. Tiệm mới remodel, income ổn định, ở Macon. Rent chưa tới $700. 404-435-9577 Kim