Cần sang tiệm vì lý do gia đình. Tiệm ở Cleveland, TN. Có 6 bàn, 4 ghế. Rộng 1,400 sqft. Giá sang: 30K (có thể thương lượng). Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 423-653-5644