Cần người dưới 59 tuổi giữ một bé trai mới sinh 2 tuần ở tại Jackson Mississippi. Bao ăn ở. Lương $1,700/tháng. LL Cô Tuyết: 334-450-5992