CẦN NHIỀU THỢ NAILS HERBAL NAILS & SPA at MADISON 3522 MADISON ST, # 106 RIVERSIDE, CA 92504 (On Madison Street & Freeway 91, next to 24 Hours Fitness, behind Starbucks) đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $700-$900 Tùy theo khả năng. TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST. Xin liên lạc số phone/Text: 714-724-7988, 480-500-8000, 951-729-5919, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779 Website http://herbalnailsMadison.com 951-729-5919