HERBAL NAILS & SPA at HAPPY VALLEY 2501 W. HAPPY VALLEY RD, # 32-1030 PHOENIX, AZ 85085 đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1000-$1400 theo khả năng, có 11 Locations để các anh chị lựa chọn nơi làm. TIỆM CẦN CHỊ EM BIẾT THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST. Call/Text: 480-500-8000 hoặc 480-332-0671 Website: https://herbalnailspa.com/ 602-214-1721

HERBAL NAILS & SPA 5185 W. Baseline Rd, Suite 103 Phoenix, AZ 85339 (SW Corner of 51st Ave & Baseline Road, Within LA Fitness & Walgreen). Đang cần rất nhiều thợ BỘT(KHÔNG LÀM CHÂN), WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương $1000-$1200 tùy theo khả năng. Có 11 Locations để các Anh Chị lựa chọn nơi làm TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST. http://herbalnailspa.com Xin liên lạc số phone/Text: 602-971-1149. 602-405-1448 480-500-8000

CÂN THỢ NAILS HERBAL NAILS & SPA at ARROWHEAD LAKES, GLENDALE, AZ. ( N.W. Corner of 75th Ave & LOOP 101, next to Starbucks) đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1000-$1200 Tùy theo khả năng. HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST. Xin liên lạc số phone/Text:623-215-8441, 480-500-8000, 602-214-1721 480-500-8000