Tiệm ở Woodstock, GA. Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Khách 80% Mỹ trắng, good tip. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-448-2588 (C)

CẦN GẤP THỢ NAIL NỮ Tiệm hướng N575 Woodstock, cách chợ Hongkong 35 phút, khu Mỹ trắng. Income từ $3,500-$4,000/tháng. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Thật lòng xin vui lòng gọi: 770-924-8868 (W) 404-819-8675 (C)