Vì muốn về hưu cần sang tiệm ở Woodstock, GA, Hwy 92, trong khu Target Shopping Center. Tiệm lâu năm, income ổn định, tip rất cao. 770-516-5938 (W)

CẦN GẤP THỢ NAIL NỮ Tiệm hướng N575 Woodstock, cách chợ Hongkong 35 phút, khu Mỹ trắng. Income từ $3,500-$4,000/tháng. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Thật lòng xin vui lòng gọi: 770-924-8868 (W) 404-819-8675 (C)