Nhà hàng ở khu Duluth, Gwinnett cần gấp người phụ bếp và servers làm ca đêm từ 4PM-2AM. Xin vui lòng liên lạc: 678-281-4512

Cần thợ làm full time/part time. Tiệm vùng 141, gần chợ H-Mart. Income cao từ $3,000/tháng trở lên. Liên lạc Tracy: 770-624-7475

Cần thợ Nam/Nữ biết bột, tay chân nước, SSN và biết gắn eyelashes. Giá còn cao, tip hậu. Tiệm trong khu shopping Publix, vùng Duluth. 678-381-1503