Vì lý do gia đình nên cần sang tiệm nail ở vùng Tampa, gần Ocean Breeze Fish Market, nằm trong khu đông khách, rent rẻ. Giá có thể thương lượng. Xin liên lạc: 813-389-0041

Nhà Tampa gần chợ Liên Hoa, khu yên tĩnh có phòng rộng cho share, có bathroom riêng. Vui lòng liên lạc Thu: 857-753-8037

Tiệm ở South Tampa, Mỹ trắng. Cần thợ nam nữ làm bột, tay chân nước. Full time/ part time. Bao lương/ ăn chia 6.5-3.5, tip hậu. L/L: 813-504-2672

Cần người đến nhà giữ trẻ, nhà ở Tampa. Xin liên lạc: 813-451-0103