Cần gấp nam phụ bếp có kinh nghiệm (biết xào càng tốt) làm full-time, lương hậu làm cho nhà hàng ở Rockwall gần hồ 30. Xin liên lạc: 469-288-0596

Tiệm nail ở Rockwall gần hồ 30, cần thợ biết làm đủ thứ, bao lương $750-$900/tuần tùy theo khả năng. Cần thợ chân tay nước, chỗ làm vui vẻ, chủ dễ thương. Liên lạc:: 972-412-2278

Cần sang tiệm nail trong khu Target & Academy, TP Rock Wall. Tiệm có 10 ghế 6 bàn, khu Mỹ trắng, giá 80K. Cần thợ bột và chân tay nước. Liên lạc Hùng: 972-722-4837

Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 15'-20', tip hậu. Cần gấp thợ bột dip, waxing & thợ tcn, bao lương nếu cần, mới ra trường OK. 214-714-8784