Cần Thợ Bột Nữ có kinh nghiệm, biết làm SNS và Thợ Nữ Tay Chân Nước. FT/PT (nghỉ Chủ Nhật). Tiệm rất bận trong khu Mỹ trắng. Xa lộ 75 South, exit 222. Cách Morrow 15 phút. Income từ $3,400-$4,200/tháng. Tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia: Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-610-1536 (C)

Cần bán 8 ghế spa hiệu Lexor, 6 bàn nail đá Mable. Bàn tròn hơ tay, 1 tủ receiptionist. Mới 80%. Tiệm ở Morrow nếu cần xem. 404-271-2556