Có 3 phòng cho share, lối đi chung. Giá: $400 & $430/tháng, bao điện nước & internet. Nhà ở Lilburn. *Đồng thời nhận sửa xe tại nhà. Xin liên lạc:

Nhà ở 78 Lilburn, khu vực yên tĩnh và an ninh. Có 3 phòng cho share. ựu tiên độc thân hoặc cho vợ chồng. Bao điện, nước và Internet. Xin liên lạc Chị Vân: 770-771-2856

Nhà đẹp ở Lilburn có 2 phòng cho share. Ưu tiên du học sinh. Giá: $400/phòng, bao điện nước & internet. Xin liên lạc: 929-208-8839

Hãng In cần Nam làm việc ở Warehouse. K cần KN, k cần tiếng Anh. Lương start $10/hr. Hãng ở Lilburn. Có holiday, insurance, vacation. 678-978-7874