Tiệm cần thợ nam/ nữ làm tất cả,bao lương tùy theo tay nghề $900 / 6ngày trở lên (nếu biết đủ thứ), tiệm nằm trong khu 100% Mỹ trắng, giá cao, tip trung bình $250 - $300/ 6 ngày. Lương cao hơn nếu biết làm facial và eyelash. Tiệm lớn trong khu đẹp sang trọng, cách khu Bellaire 20', biết Anh ngữ. Liên lạc: 312-216-7171