Cần bán tiệm gấp vì chuyển đi nơi khác. Rent $750, rác + nước free. Tiệm 1,800 Sq Ft. ở khu Mỹ Trắng, Fort Payne, AL. Tiệm có 8 ghế, 6 bàn. Giá nails cao. Xin Liên Lạc 256-273-6767 (work)