*Cần sang gấp tiệm Regal Nails trong Walmart khu Dunwoody. Income ổn định, good location. Tiệm đã remodel mới hoàn toàn. XLL: 678-343-7104