Tiệm khu Mỹ trắng, cách Arlington & Irving 20', có 7 bàn, 7 ghế, rent rẻ. Giá thương lượng. Thật lòng muốn mua xin gọi hoặc text: 504-289-0887

Cần bán tiệm Ice Cream & Boba Doince, good location at Bedford, rent rẻ $2,000/m, open 3 months, gross income $10K, bán $175K. 214-783-7070

Quán tại Bedford tuyển server và phụ bếp. Khu Mỹ trắng, tip cao. Đặc biệt không chia tip. Liên lạc anh Hải: 817-685-7257