Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (342) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Tyler (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Tyler cách Dallas 1.5 hrs, Houston 3.5 hrs, cần thợ biết làm đủ thứ, bao lương $1,000/w, có chỗ ở. Xin liên lạc: 903-422-5191