Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (341) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Euless (2) - đổi thành phố

Tiệm mới mở cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm làm đủ thứ và thợ tay chân nước, bao lương tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc: 469-563-6777

Nhà hàng Phở ở Euless. Cần người phụ bếp, và cần người chạy bàn làm Full-time / Part-time. Xin text messages: 817-372-6253