Vì lý do sức khỏe. Tiệm ở Woodstock. Vùng Mỹ trắng. Income ổn định. 8 ghế, 8 bàn & 2 p wax. Tiệm đẹp, khu đông dân, shopping rộng, đậu xe thoải mái. XLL: 404-906-3204 Kathy

CATRI NAILS Cần gấp 2 thợ làm tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm vùng Town Lake Pwy, exit 8. Tiệm rất đông khách. Thợ làm vui vẻ. 100% Mỹ trắng. Lương từ $3,500-$5,500/tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc Liên: 678-451-9516 (C)

Tiệm ở Woodstock, GA. Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Khách 80% Mỹ trắng, good tip. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-448-2588 (C)